Ön Bilgilendirme

Ön bilgilendirme formu

SÖZLEŞME KONUSU:

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, ACİLKURYE’nin, SİPARİŞ VEREN/GÖNDERİCİ’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle GÖNDERİCİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

ACİLKURYE

Ünvanı: AGT Hızlı Kurye Hizmetleri A.Ş.

Adresi: Kocasinan Merkez Mah. Duman Sk. Fatih Ap Blok No:15b Bahçelievler

E-Mail: iletisim@acilkurye.com

Mersis Numarası        : 0002041319800019

Telefon numarası                    : 0212 220 0000……………

GÖNDERİCİ: (Hizmeti Talep Eden Kimsedir)

Adı/soyadı/Ünvanı     :

TC kimlik Numarası :

(Yabancı uyruklular için pasaport numarası, uluslararası geçerliliği olan muadili belgenin numarası veya TC yetkili mercilerince verilmiş kimliği tespite yarayan belge numarası

Telefon numarası        :

Adresi:  [AH1] 

SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ VE ÜCRETİ

İş bu sözleşme şartları dairesinde, GÖNDERİCİ’nin ihtiyacı olan İstanbul il sınırları içerisindeki motorlu kurye hizmetleri ile yine GÖNDERİCİ’nin talep etmesi durumunda gün içerisinde koli, paket, ürün ve benzeri motosiklet ile ACİLKURYE tarafından taşınmasıdır. Taşıma esasları aşağıda belirtilmiştir.

 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar hizmet bedeli fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmetin vergiler dahil bedeli           : …….

Ödeme Şekli ve Planı : {_odemesekli_}

{_odemetablosu_}

Gönderinin alınacağı adres    :

Alıcı Adı soyadı         :

Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}

Telefon numarası        :

Fatura Adresi : {_fatura adresi_}

Sipariş Tarihi : {_tarih_} [AH2] 

Gönderinin cinsi         :

TAŞIMA ESASLARI

Taşıma esasları:

  1. ACİLKURYE hafta …09-18……… saatleri ile Cumartesi günleri …09-12…… saatleri arasında hizmet vermektedir.
  2. GÖNDERİCİ, belirtilen saatler içerisinde talepte bulunarak mesai saatleri haricinde kurye gönderisi de yapabilir.
  3. GÖNDERİCİ taleplerini ACİLKURYE’nin 0 212 220 00 00 numaralı hattı veya www.acilkurye.com internet sitesinde online işlemler sayfası vasıtası ile de gerçekleştirebilecektir.
  4. 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında posta tekeline tabi Gönderiler, çek, bono, poliçe, hisse senedi, tahvil vb., altın, mücevherat, nakit ve hamiline yazılı kıymetli evraklar, kanunen yasaklanmış ve izne tabi maddeler, mücevherat, etrafına zarar verici bozulabilir, kokan, parlayıcı, patlayıcı, zehirli maddeleri ACİLKURYE’ye taşıttıramaz.
  5. Taşınan eşyanın yasal olmaması veya taşınan eşyadan dolayı her türlü cezai, hukuki, mali ve idari sorumluluk GÖNDERİCİ’ye ait olup, bu konuda ACİLKURYE’nin zarar görmesi halinde GÖNDERİCİ, ACİLKURYE’nin maddi manevi bütün zararlarını tazmin edeceğini kabul eder.
  6. Ağzı tam kapatılmamış, ambalajlama hatası veya gönderinin özelliği nedeniyle oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilerinde zararı dahil olmak üzere doğabilecek zarardan GÖNDERİCİ sorumludur.
  7. GÖNDERİCİ göndereceği paket, zarf veya materyali taşımaya uygun şekilde ve yağışlı havalarda ıslanmayacak şekilde paketleyerek üzerine göndereceği açık adresi, teslim edilecek kişinin İsim Soyad ve telefon numarasını ve adresini yazmalıdır.
  8. GÖNDERİCİ, Kurye çağrı yapılan adrese ulaştığında mevzuata aykırı olmayan gönderiyi hazır bulundurmayı kabul   ve taahhüt eder.
  9. ACİLKURYE, Kurye yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın GÖNDERİCİ’ye olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz
  10. Taraflar, işbu Sözleşme konusunun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın ve birbirlerinin önceden yazılı onayını almaksızın kendisinin, varsa iştiraklerinin ve bunların temsilcilerinin İşbu Sözleşme’nin ifası esnasında ve ifasıyla ilgili olarak edindiği/edineceği gizli bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın birbirleri ile ilgili edindiği ticari sırlar başta olmak üzere gizli bilgileri ilan etmeyeceğini, üçüncü kişilere herhangi bir biçimde açıklamayacağını veya üçüncü kişilerin erişimine izin vermeyeceğini, bunları büyük bir gizlilik içinde koruyacağını, yazılı veya görsel basında herhangi bir şekilde yayınlatmayacağını ve ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler

GÖNDERİCİ, ACİLKURYE’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

GÖNDERİCİ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, ACİLKURYE tarafından GÖNDERİCİ’ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen hizmete ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ACİLKURYE, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, mevzuat gereklerine uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

GÖNDERİCİ, sözleşme konusu hizmetin sunulması için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, ACİLKURYE’ nın sözleşme konusu hizmeti sunma yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ACİLKURYE, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmetin süresi içinde sunamaz ise, durumu GÖNDERİCİ’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. GÖNDERİCİ da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin sunulmasını engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini ACİLKURYE’ dan talep etme hakkına haizdir.

GÖNDERİCİ, Kurye talebinden itibaren kuryenin gönderi alımı için adrese yönlendirildiği ilk …15 dakika içerisinde yapacağı gönderiyi iptal etmek isterse kurye talep iptal ücreti yansıtılmaz. İlk .15.. dakikadan sonraki kurye talep iptallerinde, hizmetin sunumuna başlandığı için uğrama ücreti talep edilir.

Kurye gönderisi iptal ücreti, gönderi taşıma ücretinin . Aynı Bölgeden Aynı Bölge Ücreti  kadardır.

Kurye gönderisi GÖNDERİCİ’den teslim alındıktan sonra kurye teslimat adresine hareket halinde iken iptal edilmek istenirse, kurye GÖNDERİCİ’ye dönüş yapacak ve gönderi ücreti kadar dönüş ücreti talep edilecektir. GÖNDERİCİ, Kurye’nin gidilen adreste teslimatın yapılacağı kişi tarafından bekletilmesi halinde bekleme ücreti ödeyeceğini kabul eder. Bekleme ücreti ilk 5 dakika ücretsiz devamında her dakikası ücretlidir …………… GÖNDERİCİ, belirtilen adreste hazır olan kuryeden hizmet almaması durumunda dahi kendisinden kurye çağırdığı ilçeden aynı ilçeye kurye hizmet bedeli tutarında bir bedeli ödemekle yükümlü olacağını bu bedelin tahsil edilmesi sebebiyle itirazda bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

CAYMA HAKKI

Sözleşme konusu hizmetin satın alınmasıyla ifasına başlandığı için cayma hakkı kullanılamaz. (bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 15 ve 15/h). Ancak hizmetin ifasına başlanmadan- GÖNDERİCİ, kurye adrese doğru geçmeden- önce kurye talebinden cayabilir. GÖNDERİCİ, yalnızca bu halde ödeme yapmayacaktır.

ACİLKURYE şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

GÖNDERİCİ şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde GÖNDERİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilir. Uluslararası itilaflarda yetkili merci Türkiye Mahkemeleri, geçerli kanunlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıdır. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda GÖNDERİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

SORUMLULUK

Motosikletlerle gerçekleştirilmekte olan taşıma işleri, oluşabilecek risklere karşı aşağıdaki kapsam dahilinde gerçekleştirilecek olup GÖNDERİCİ başkaca tazmin talebinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.

ACİLKURYE’nin sorumlu tutulabildiği hallerde ACİLKURYE meydana gelen ve ispatlanan zarardan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 882’nci maddesi gereği ancak;

A-Hasar ve zıya halinde; gönderinin net olmayan ağırlığının(gönderinin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı halinde gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının, gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının) her bir kilogramı için 8,33 özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile,

B-Taşıma süresinin aşılması halinde; meydana gelen zararın ispatlanması şartıyla taşıma ücretinin üç katı ile, sınırlı olmak kaydıyla sorumludur.

Yukarıdaki tutarlar taşıyıcının sorumluluk limitlerini belirlemektedir. İspatlanan zarar tutarının bu limitlerin altında kalması halinde zarar tutarı ödenir. İspatlanan zarar tutarının limitlerin üzerinde olması halinde limitle sınırlı ödeme yapılır.

Kırılacak, bozulacak, hasar görebilecek şekildeki gönderilerin GÖNDERİCİ tarafından hasar görmeleri engellenecek şekilde paketlenerek kuryeye teslim edilmesi gerekmektedir.

Gıda ve şekli bozulabilecek özellikteki gönderiler tazmin kapsamı dışındadır.

ACİLKURYE: AGT Hızlı Kurye Hizmetleri A.Ş. 

GÖNDERİCİ:

Tarih: ……….


Başa Dön