Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli satış sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (‘Sözleşme’) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten ve Ekte yer alan Taşıma Koşulları ve Teslimat Şartlarından kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. ACİLKURYE:

 Ünvanı: AGT Hızlı Kurye Hizmetleri A.Ş. (ACİLKURYE)

Adresi: Kocasinan Merkez Mah. Duman Sk. Fatih Ap Blok No:15b Bahçelievler

E-Mail: iletisim@acilkurye.com

Mersis Numarası        : 0002041319800019

Telefon numarası        : 0212 220 0000

1.2. GÖNDERİCİ: (Hizmeti Talep Eden Kimsedir)

Adı/soyadı/Ünvanı     :

TC kimlik Numarası :

(Yabancı uyruklular için pasaport numarası, uluslararası geçerliliği olan muadili belgenin numarası veya TC yetkili mercilerince verilmiş kimliği tespite yarayan belge numarası

Telefon numarası        :

Adresi:  [AH1] 

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ VE ÜCRETİ

İşbu sözleşmenin konusu, GÖNDERİCİ’nin ACİLKURYE’ye ait www.acilkurye.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı hizmetin verilmesi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU VE ESASLARI

İş bu sözleşme şartları dairesinde, GÖNDERİCİ’nin ihtiyacı olan İstanbul il sınırları içerisindeki motorlu kurye hizmetleri ile yine GÖNDERİCİ’nin talep etmesi durumunda gün içerisinde koli, paket, ürün ve benzeri motosiklet ile ACİLKURYE tarafından taşınmasıdır. Taşıma esasları aşağıda belirtilmiştir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar hizmet bedeli fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmetin vergiler dahil bedeli           : …….

Ödeme Şekli ve Planı : {_odemesekli_}

{_odemetablosu_}

Gönderinin alınacağı adres    :

Alıcı Adı soyadı         :

Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}

Telefon numarası        :

Fatura Adresi : {_fatura adresi_}

Sipariş Tarihi : {_tarih_} [AH2] 

Gönderinin cinsi         :

Teslimat alıcının yukarıda belirtilen adresinde teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi ACİLKURYE edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının gönderiyi geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile kargonun ACİLKURYE’ye geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de GÖNDERİCİ’ye aittir.

Kargoya Teslim ve Gönderim Süresi: Siparişlerin gönderim süreci, kredi kartı güvenlik kontrolünün tamamlanmasıyla başlar. Banka güvenlik onayı ve hava şartları gibi sebeplere bağlı olarak nadiren kısa süreli gecikmeler yaşanabilir.

3.1-  İş bu sözleşme şartları dairesinde, GÖNDERİCİ’nin ihtiyacı olan İstanbul il sınırları içerisindeki motorlu kurye hizmetleri ile yine GÖNDERİCİ’nin talep etmesi durumunda gün içerisinde koli, paket, ürün ve benzeri motosiklet ile taşınamayacak büyüklükteki gönderilerini Araçlı Kurye [AH3] ile ACİLKURYE tarafından taşınmasıdır. Taşıma esasları şöyledir.

 1. ACİLKURYE hafta …09-18……… saatleri ile Cumartesi günleri 09-12……… saatleri arasında hizmet vermektedir.
 2. GÖNDERİCİ, belirtilen saatler içerisinde talepte bulunarak mesai saatleri haricinde kurye gönderisi de yapabilir.
 3. GÖNDERİCİ taleplerini ACİLKURYE’nin 0 212 220 00 00 numaralı hattı veya www.acilkurye.com internet sitesinde online işlemler sayfası vasıtası ile de gerçekleştirebilecektir.
 4. 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında posta tekeline tabi Gönderiler, çek, bono, poliçe, hisse senedi, tahvil vb., altın, mücevherat, nakit ve hamiline yazılı kıymetli evraklar, kanunen yasaklanmış ve izne tabi maddeler, mücevherat, etrafına zarar verici bozulabilir, kokan, parlayıcı, patlayıcı, zehirli maddeleri ACİLKURYE’ye taşıttıramaz.
 5. Taşınan eşyanın yasal olmaması veya taşınan eşyadan dolayı her türlü cezai, hukuki, mali ve idari sorumluluk GÖNDERİCİ’ye ait olup, bu konuda ACİLKURYE’nin zarar görmesi halinde GÖNDERİCİ, ACİLKURYE’nin maddi manevi bütün zararlarını tazmin edeceğini kabul eder.
 6. Ağzı tam kapatılmamış, ambalajlama hatası veya gönderinin özelliği nedeniyle oluşabilecek zararlar ile üçüncü kişilerinde zararı dahil olmak üzere doğabilecek zarardan GÖNDERİCİ sorumludur.
 7. GÖNDERİCİ göndereceği paket, zarf veya materyali taşımaya uygun şekilde ve yağışlı havalarda ıslanmayacak şekilde paketleyerek üzerine göndereceği açık adresi, teslim edilecek kişinin İsim Soyad ve telefon numarasını ve adresini yazmalıdır.
 8. GÖNDERİCİ, Kurye çağrı yapılan adrese ulaştığında mevzuata aykırı olmayan gönderiyi hazır bulundurmayı kabul   ve taahhüt eder.
 9. ACİLKURYE, Kurye yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın GÖNDERİCİ’ye olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz
 10. Taraflar, işbu Sözleşme konusunun gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın ve birbirlerinin önceden yazılı onayını almaksızın kendisinin, varsa iştiraklerinin ve bunların temsilcilerinin İşbu Sözleşme’nin ifası esnasında ve ifasıyla ilgili olarak edindiği/edineceği gizli bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın birbirleri ile ilgili edindiği ticari sırlar başta olmak üzere gizli bilgileri ilan etmeyeceğini, üçüncü kişilere herhangi bir biçimde açıklamayacağını veya üçüncü kişilerin erişimine izin vermeyeceğini, bunları büyük bir gizlilik içinde koruyacağını, yazılı veya görsel basında herhangi bir şekilde yayınlatmayacağını ve ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler

3.2- Ödeme Şekli: 0 212 220 00 00 numaralı hat üzerinden yapılan kurye taleplerinin sonuçlandırılmasının ardından ödemeler …Tahsilat makbuzu karşılığı nakit …… yoluyla gerçekleştirilir. Acilkurye.com üzerinden yapılan kurye taleplerinin sitede işlemin tamamlanması ile sunulan ödeme yöntemlerinden biriyle yapılabilir.

3.3- Diğer yandan vadeli ve/veya taksitli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, GÖNDERİCİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve GÖNDERİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İade Prosedürü:

A) KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ, GÖNDERİCİ’nin mevzuata uygun olarak cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle sunulamaması veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: GÖNDERİCİ gönderiyi kaç taksit ile gönderdiyse Banka GÖNDERİCİ’yea geri ödemesini taksitle yapmaktadır. ACİLKURYE bankaya hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların GÖNDERİCİ’nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. GÖNDERİCİ’nin kurye talep iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve GÖNDERİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda ACİLKURYE, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği GÖNDERİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani ACİLKURYE, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani ACİLKURYE ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince GÖNDERİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ACİLKURYE’nin Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır GÖNDERİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- GÖNDERİCİ, www.acilkurye.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu hizmet, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir gönderi için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan (yol, trafik vb şartlara bağlı olarak mümkün olduğunca, süre içinde alıcı, GÖNDERİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 4.3- Sözleşme konusu hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ACİLKURYE sorumlu tutulamaz.

 4.4- ACİLKURYE, sözleşme konusu mevzuata uygun şekilde sunamamasından sorumludur.

4.5. Taşıma ücreti ACİLKURYE’nin ilan ettiği tarifeye göre belirlenir. ACİLKURYE, GÖNDERİCİ’nin taşımanın durdurulması, eşyanın geri getirilmesi, başka bir varma veya teslim yerine götürülmesi yada başka bir alıcıya teslim edilmesi vs. emir, talimat ve tasarruflarının yerine getirilmesi için gerekli olan giderleri ve uygun bir ücret isteyebilir ve bunların uygulanmasına başlanmasını bir avansın ödenmesi şartına bağlayabilir.

4.6 GÖNDERİCİ, Ticari gönderilerinin ACİLKURYE’ye teslimi esnasında, sevk irsaliyesini, ayrıca varsa gümrük belgelerini, eşyanın taşınması için gerekli olan tüm vesikaları vermek zorundadır. Bu belgelerin hakikate ve şekle uygun almamasından, eksikliğinden veya yokluğundan GÖNDERİCİ sorumludur.

4.7- ACİLKURYE, fiyatları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı olmak üzere, www.acilkurye.com sitesi üzerindeki fiyatlar ve süreler dahilinde Kurye hizmetlerini verecektir.

4.8 Olağanüstü haller, mücbir sebepler ile yağmur, kar gibi motosiklet kullanımın zorlaştığı hava koşullarında teslimat sürelerinde değişkenlik görülebilir.

4.9 Gönderilerin belirtilen süreler dahilinde teslim edilebilmesi için gönderilecek şeyin  yukarıda taşıma esaslarında belirtilen şekilde hazırlandıktan sonra  kurye talebinin ACİLKURYE’ye iletilmesi gerekmektedir.

4.10  GÖNDERİCİ, Kurye talebinden itibaren kuryenin gönderi alımı için adrese yönlendirildiği ilk …15 dakika içerisinde yapacağı gönderiyi iptal etmek isterse kurye talep iptal ücreti yansıtılmaz. İlk …15  dakikadan sonraki kurye talep iptallerinde, hizmetin sunumuna başlandığı için uğrama ücreti talep edilir.

4.11 Kurye gönderisi iptal ücreti, gönderi taşıma ücreti . Aynı Bölgeden Aynı Bölge Ücreti kadardır.

4.12 GÖNDERİCİ tarafında verilen hedef teslimat adresinin tam ve eksiksiz olması GÖNDERİCİ’nin sorumluluğundadır. Gidilen adreste teslimatın kabul edilmemesi, adresin hatalı olması ve benzeri sebeplerle teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda GÖNDERİCİ ile irtibata geçilecek ve/veya eşyanın iadesi yapılacaktır.

4.13 GÖNDERİCİ, belirtilen adreste hazır olan kuryeden hizmet almaması durumunda dahi kendisinden kurye çağırdığı ilçeden aynı ilçeye kurye hizmet bedeli tutarında bir bedeli ödemekle yükümlü olacağını bu bedelin tahsil edilmesi sebebiyle itirazda bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.14 Kurye gönderisi GÖNDERİCİ’den teslim alındıktan sonra kurye teslimat adresine hareket halinde iken iptal edilmek istenirse, kurye GÖNDERİCİ’ye dönüş yapacak ve gönderi ücreti kadar dönüş ücreti talep edilecektir. GÖNDERİCİ, Kurye’nin gidilen adreste teslimatın yapılacağı kişi tarafından bekletilmesi halinde bekleme ücreti ödeyeceğini kabul eder. Bekleme ücreti ilk 5 dakika ücretsiz devamında her dakikası ücretlidir……………

4.15 GÖNDERİCİ, Kuryenin hizmet bedelinin tamamını kendisine sunulmuş olan ödeme yöntemleri aracılığıyla, eğer sunulan herhangi bir ödeme yöntemi yoksa gelen kuryeye veya kuryenin bağlı olduğu kurye şirketine peşin olarak ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

4.16 GÖNDERİCİ, gönderinin içeriği ile kendisi ve ALICI’nın kimliği ve iletişim bilgileri hakkında ACİLKURYE’yi doğru bilgilendirmekle yükümlü olup aksi halde tüm sorumluluk GÖNDERİCİ’ye aittir.

5.  SORUMLULUK

Motosikletlerle gerçekleştirilmekte olan taşıma işleri, oluşabilecek risklere karşı aşağıdaki kapsam dahilinde gerçekleştirilecek olup GÖNDERİCİ başkaca tazmin talebinde bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.

5.1. ACİLKURYE’nin sorumlu tutulabildiği hallerde ACİLKURYE meydana gelen ve ispatlanan zarardan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 882’nci maddesi gereği ancak;

A-Hasar ve zıya halinde; gönderinin net olmayan ağırlığının(gönderinin münferit parçalarının zıyaı veya hasarı halinde gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının, gönderinin bir kısmı değerini kaybetmişse, değerini kaybeden kısmının) her bir kilogramı için 8,33 özel Çekme Hakkını karşılayan tutar ile,

B-Taşıma süresinin aşılması halinde; meydana gelen zararın ispatlanması şartıyla taşıma ücretinin üç katı ile, sınırlı olmak kaydıyla sorumludur.

Yukarıdaki tutarlar taşıyıcının sorumluluk limitlerini belirlemektedir. İspatlanan zarar tutarının bu limitlerin altında kalması halinde zarar tutarı ödenir. İspatlanan zarar tutarının limitlerin üzerinde olması halinde limitle sınırlı ödeme yapılır.

5.2. Kırılacak, bozulacak, hasar görebilecek şekildekigönderilerin GÖNDERİCİ tarafından hasar görmeleri engellenecek şekilde paketlenerek kuryeye teslim edilmesi gerekmektedir.

5.3.  Gıda ve şekli bozulabilecek özellikteki gönderiler tazmin kapsamı dışındadır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

GÖNDERİCİ, Sözleşme konusu hizmetin satın alınmasıyla ifasına başlandığı için cayma hakkını kullanamaz. (bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 15 ve 15/h). Ancak hizmetin ifasına başlanmadan- GÖNDERİCİ, kurye adrese doğru geçmeden- önce kurye talebinden cayabilir. GÖNDERİCİ, yalnızca bu halde ödeme yapmayacaktır.

7.  DİĞER HUSUSLAR

7.1.  Bu sözleşme şartları kurye hizmeti talebi ve ödeme ile başlar ve kurye hizmeti teslimi ile son bulur.

7.2.  Kurye gönderimini talep eden GÖNDERİCİ bu şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

7.3. Bu Sözleşmenin sahiplik haklarıyla, zararı tazminle ve yükümlülük kısıtlamalarıyla ilgili tüm hükümleri bu Sözleşmenin sona erdirildiği zaman da geçerliliğini koruyacaktır.

7.4. GÖNDERİCİ, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, ACİLKURYE kayıtlarının HMK. 193. madde anlamında muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

7.5. Eğer herhangi bir uygulanabilir mevzuat veya kanun kuralı gereğince, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durumda o hüküm geçerli ve uygulanabilir hale gelmesi için gerekli olan minimum kapsamda değiştirilecektir. Eğer değiştirme mümkün değilse, o hüküm çıkarılmış kabul edilecek ve Sözleşmenin geri kalanı geçerli ve uygulanabilir olarak kalacaktır

7.6. Taşıma Koşulları ve Teslimat Şartları işbu sözleşmenin bir parçasıdır.

7.7. İş bu sözleşmenin tatbikinden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme 7 (Yedi) maddeden ibaret olup sözleşme şartları Taraflarca kabul edilmiştir.

Taşıma Koşulları ve Teslimat Şartları

Taşıma belgesi tek parça için düzenlenen gönderileri ifade eder.

 • Kata Teslim: 0-15 kg/desi arası gönderilerin kata teslimatı yapılır.
 • Bina Kapısından Teslim: Tek parçada ağırlığı moto kuryeye uygun olan gönderiler bina kapısından teslimli olarak kabul edilebilecek ve bina kapısından teslim edilecek, kata teslimi yapılmayacaktır.

Kabul Edilmeyecek Gönderiler: Herhangi bir parçasının ağırlığı 300 kg veya hacmi 700 desi’den büyük ve en uzun kenarı 500cm’den fazla olan gönderiler ile buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, çamaşır kurutma makinası, derin dondurucu ve sanayi tip klimalar kabul edilmeyecek gönderiler grubuna girer.

 • 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu gereği posta tekeline giren her türlü gönderi (mektup, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.)
 • Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler.
 • Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler.
 • Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler.
 • Canlı, cansız hayvanlar.
 • Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri.
 • İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde.
 • Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları.
 • Kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta, sıvı deterjan, makine yağları, plastik ve yağlı boyalar.
 • İnce ambalaj içinde ağır, sivri, ambalajı yırtabilecek maddeler.
 • Mermi, boş kovan, tabanca, av tüfekleri, her türlü havalı ve ateşli silah.​
 • Yüklenip indirilmesi zor, ayrıca diğer kargolara zarar verme ihtimali yüksek olan 100 kg’den ağır tek parça kargolarla, uzunluğu 3 m’den fazla (araçlara sığmayacak uzunlukta) sandık veya demir malzemeler, plaka veya kütle halindeki mermerler taşınmaz.
 • Sarımsak, soğan vb. kokusu diğer gönderilere sinebilecek ürünler.
 • Organ ve cenaze.
 • Tütün ve tütün mamulleri.

NOT: Taşıma esnasında ambalaj yetersizliğinden dolayı zarar görebilecek ve orijinal ambalajında olmayan gönderileriniz (orijinal ambalajı açıldıktan sonra tekrar aynı ambalajla taşınan kargolar orijinal ambalajında kabul edilmemektedir), tarafların karşılıklı olarak imzalayacağı “Sorumluluğa dair belge” ile taşınabilmektedir.

 • Ambalajı taşıyıcı tarafından yeterli görülmeyen seramik, porselen, vitray, cam ve camdan yapılmış eşyalar, ayna, mermerden yapılmış eşyalar, tutkal, arapsabunu, peynir, turşu, salça, sandalye, küçük boyutlu ev eşyaları ve bunların parçaları, ampul, pastırma, sucuk, narenciye ve hediyelik diğer meyveleri içerir gönderiler gönderici tarafından ambalajın yeterli olduğuna ve ambalaj yetersizliğinden kaynaklanacak sorumluluğun göndericiye ait olduğuna dair yazılı beyan verilmesi halinde taşınabilir.
 • Yanıcı, yakıcı, patlayıcı, zehirleyici ve fena kokulu olmayan sıvı maddeler, sağlam (plastik, çelik, alüminyum) bidon veya kaplarda taşınabilir. Yangın söndürme cihazı orijinal ambalajında taşınabilir.
 • Dosya – poşet içerisine sığabilecek 3 kg’ye kadar kargolar/gönderiler olarak dosya-poşet içerisinde taşınabilir.
 • İçeriği gereği bozulabilecek soğuk zincir ürünler: taşımalarımız standart şartlarda yapılmakta olup, sıcağa, soğuğa, ısı değişikliklerine, nem ve benzer ektilere karşı özel koruma taahhüdü verilmemektedir.

Başa Dön